The Human Element – Få djupare förståelse i ditt inre ledarskap

The Human Element – Få djupare förståelse i ditt inre ledarskap

Hur individen påverkar företaget brukar nämnas i HR-  perspektivet som belyser samspelet mellan människan och organisation. Det belyser de olika skillnaderna om vad som gäller rent generellt för alla organisationer och vad som är specifikt för just din organisations kultur. 

För att få vidare insikt i detta så kan det behövas mer självinsikt om hur mänskliga relationer fungerar och hur det påverkar trivseln och sammanhållningen på arbetet mellan medarbetarna. En organisationskultur handlar om vanor, värderingarna och den totala stämningen på arbetsplatsen som ofta gör sig tillkänna genom medarbetarnas beteenden och kommunikationen dem emellan.

Hur skapas en välmående organisation

En välmående organisation tar hänsyn till många faktorer som inkluderar alla medarbetare och gör att dem trivs. På så sätt ökas produktiviteten genom att det finns ett bra uttalat kärnvärde i organisationen. När medarbetaren identifierar sig med detta kärnvärde och alla faktorer kring organisationskulturen, då kommer individen leverera ett bättre resultat och vara mer nöjd med sitt bidrag som anställd. 

CoreCode Kurser i THE – The Human Element

I utbildningen The Human Element från CoreCode kommer du tas med på en sån insiktsfull resa. Där får du verktygen  och metoderna som påvisar faktorer som gör sig tillkänna i organisationer, grupper och inom individer. 

Genom att identifiera och få insikter om sin egen påverkan och vad som man själv accepterar lär du dig hur du använder hela din potential och som på sikt kommer ge dig stora nyttor i ditt dagliga arbete i organisationen, för att kunna göra mer konstruktiva val, som även kan tillämpas i privatlivet. Kursen ger dig verktygen för att öka din självinsikt och självkänsla, ger dig ökad trygghet i ledarskapet, lär dig hur du skapar en tillitsfull kommunikation. Utbildningen från Corecode lär dig även hur ditt egna försvarssystem fungerar och ger dig en verktygslåda för att skapa bättre samarbeten.

Kommentarer är stängda.