Lös finansieringen med 3d visualiserad visning

Lös finansieringen med 3d visualiserad visning

Söker du finansiärer inför en större renovering av ett objekt eller har du påbörjat ett byggprojekt som behöver mer finansiärer. Det är idag väldigt stora och ekonomiska beslut som behöver tas inför större projekt. Att idag inte 3d visualisera detta och skapa virtuella visningar, för att samla ihop investerare är inte ekonomiskt försvarbart, med dagens tekniska lösningar.

Det kan även vara till fördel för att visa upp för entreprenörer och framtida hyresgäster, så det är en investering som är mångsidig och den kommer att löna sig. Men vad är då det som gör dessa lösningar så unika? Det är faktiskt enkelheten, alla förstår hur man ska använda lösningarna och den så kallade tekniska tröskeln är idag inte längre så hög. I det flesta fall kan du till och med använda tekniken direkt i din smartphone vilket ökar tillgängligheten ytterligare.

Vad kan du använda 360 visningar och virtual och augmented reality till?

Men vad är det då för teknik som det rör sig om? Känner du till det relativt nya begreppet metaverse? Detta är egentligen en 3d skapad virtuell värld som blir något av en förstärkt verklighet, det som brukar kallas en augmented reality. Genom att kombinera den 3d skapade virtuella delarna med att kunna testa olika miljöer mer fysiskt och med användning av den kända 3d motorn Unreal engine.

I den förstärkta verkligheten kan du plocka upp saker eller att använda saker i den virtuella världen så skapas också många nya möjligheter i fastighetsvärden. Att inkludera fler människor i processen så kommer det komma in synpunkter om förbättring men även skapas nya möjligheter i stort.

Inom industrin används redan tekniken för utbildning och för att testa olika produkter innan produktlanseringar. På samma sätt som robotar kan utföra avancerade moment, kan tjänster som fortfarande behöver utföras av människor utprovas i en kontrollerad miljö. Det kan röra sig om att testa ut olika ergonomiska moment eller utföra mekaniska övningar och provmonteringar i avancerade moment. Allt detta kan och kommer konverteras till både bygg och fastighetsbranschen.

Kommentarer är stängda.