Skandalen i Hedemora när två socialsekreterare avskedas

Skandalen i Hedemora när två socialsekreterare avskedas

Det var snart över ett år sedan som händelsen ägde rum i Hedemora där två socialsekreterare avskedades för att ha rapporterat allvarliga brister i kommunens arbetssätt. De två anställda socialsekreterarna skulle leda arbetet med en ny enhet i Hedemora kommun. Enheten skulle specialisera sig på hedersrelaterat våld efter att kommunen hade uppmärksammat en kraftig ökning av dessa typer av ärenden.

Det hela började med att socialsekreterarna tog först upp ett ärende som involverade en pojke. Detta togs upp med förvaltningschefen som personligen var chef för hedersvåldsavdelningen. Detta lyftes fram eftersom socialsekreterarna ansåg att ärendet inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda pojken då barnet regelbundet hade blivit utsatt för vald av sina föräldrar. När den andra händelsen inträffade med en tolk som anställdes av kommunen när en kvinna besökte avdelningen för socialtjänst försökte tolken få kvinnan att avslöja hemlig information om den exakta adressen till det skydd där hennes syster bodde. Det var inte förens då som det socialsekreteraren gjorde en Lex Sarah-rapport om dessa två incidenter.

Lex Sarah-anmälan kommer i slut ändan att hamna hos arbetsrättsexperterna RiVe efter att dem två avskedade socialsekreterarna kontaktat dem. Skandalen kommer att resultera i att de två socialarbetare får tillbaka tjänsten och kan återuppta arbetet och får dessutom 28 månadslöner och allmänna skadestånd. Båda parter fick också tolv månaders månadslön. Kommunen måste betala 3 miljoner svenska kronor till de två sociala sekreterarna.

RiVe Juridiska Byrå är en av Sveriges största arbetsrättsbyrå och har expertis inom olika arbetsrättsliga frågor. Deras jurister besitter expertis om arbetsrätt, vilket bland annat kan hjälpa till att flytta hundratals arbetare runt arbetsförhållandena. Byrån verkar huvudsakligen inom tre områden. Dessa är en preliminär bedömning av ärendet, arbetsrättsliga förhandlingar och anställdas uppförandekoder.

Lämna ett svar