Pengar

Pengar

Värderingssystem

Pengar är ett samlingsnamn på det värderingssystem för tjänster och varor som baseras på lagringsbara och utbytbara enheter. Dock tänker de flesta förmodligen pengar främst som ett betalningsmedel. Pengar i form av kontanter utgörs av mynt och sedlar där dess värde garanteras av staten som man befinner sig i. Det finns de kulturer, exempelvis vid Stilla Havet, som räknar sin rikedom i grisar eller liknande. De flesta länder har abstrakta värdeskalor.

Penningekonomi

Det finns flera fördelar med en penningekonomi. En stor fördel är att det gör det lättare för var person att hushålla med dina egna resurser. Det blir även enklare att veta hur man ska tjäna mest pengar. Många tidiga pengasystem baserades på ädelmetaller som guld och silver. Detta är även ursprunget till dagens mynt. Genom historien har man använt sig av många varor som har fungerat som pengar. Bland annat använde man sig av salt, snäckskal, tobak, boskap, djurhudar, cigaretter och mycket mer.

Pengar

Pengar fungerar som en ekonomisk enhet, ett medel för utbyte, en betalningsstandard samt en ”värdelagring”. I bytesekonomier måste de som säljer varor hitta köpare som är beredda att betala med något som säljaren vill ha. Detta betyder att köparen och säljaren måste erhålla motsatta preferenser för att kunna förhandla med varandra. En penningekonomi föds i samband med att en person säljer sina varor för att kunna byta till sig varor.

Lämna ett svar