Humankapital

Humankapital

Innebörd

Humankapital är ett samlingsbegrepp som innefattar människors färdigheter, utbildning, kompetens samt hälsa. I vissa fall räknas även människors hälsa in i denna beteckning. Varje enskild individ bär på sitt eget unika humankapital. Innan den enskilda människan är klar för arbetslivet har varje nation som målsättning att komma upp till ett högt humankapital. Inom arbetsmarknaden kan humankapitalet utgöras av arbetskraftens kvalitet. Detta menas med att desto större humankapitalet är desto mer produktiv är arbetskraften samt ökat värde på produktionsresurserna.

En livslång inlärning

Humankapital är vanligt förekommande inom kunskapsintensiva områden. Inom dessa områden är det viktigt att behålla alternativt höja humankapitalets olika nivåer genom utbildning samt undervisning. Detta görs för att den ekonomiska tillväxten ska stimuleras. Humankapitalet formas först av den formella skolutbildningen för att sedan fortsätta att formas under resten av livet. Humankapitalet fungerar genom detta som en livslång inlärning.

Springande figurer som representerar det humana kapitaltet.

 

Under ständig förändring

Humankapitalet befinner sig i ständig förändring. Individernas relativa värde är inte fasta utan beroende av hur de lyckas förnya samt bevara sitt befintliga humankapital. Liksom ”vanliga” kapital så minskar humankapitalet gradvis med tiden ifall det inte underhålls. Detta visas på så sätt att individen glömmer bort färdigheter och kunskaper som han eller hon har lärt sig en gång i tiden.

Lämna ett svar