Ekonomi

Ekonomi

Nationalekonomi och företagsekonomi

Ekonomi är ett brett begrepp som kan innebära både resurshanteringssystem samt vetenskapliga studier av sådana system. Ekonomi studeras även inom akademiska sammanhang och då främst i form av nationalekonomi alternativt företagsekonomi. Inom nationalekonomi studerar man dels enskilda aktörers beteende dels ekonomier i helhet. Det inkluderar teorier om räntesatser, utbud och efterfrågan, internationell handel etc. Inom företagsekonomi studeras istället ett visst företags ekonomi. Denna typ av ekonomi består bland annat av redovisning, marknadsföring, organisation samt ekonomistyrning.

Privatekonomi

Privatekonomi är den ekonomi som rör den enskilda människan. Det vill säga förmågan att kunna hantera sitt hushålls ekonomiska resurser. Inom ekonomisk historia studerar man hur den ekonomiska förändringen ser ut genom åren. Under de senaste åren har det blivit allt viktigare med statistiska analyser av insamlad data. Händelser som spelar stor roll i världens ekonomiska historia inkluderar bland annat den industriella revolutionen samt jordbrukets uppkomst.

En våg som väger en jordglob mot pengar.

Utvecklingsländer och industriländer

Ekonomin ser olika ut beroende på vart i världen som man befinner sig. Världens länder är indelade i u-länder (utvecklingsländer) respektive i-länder (industriländer). Samtliga u-länder har en betydligt sämre ekonomi än i-länderna. De flesta länder i västvärlden räknas som industriländer och i dessa länder råder det en lägre fattigdom och högre levnadsstandard än i utvecklingsländerna.

Lämna ett svar