Kapital

Kapital

Kapital var från början en benämning på en fond som gav ränta. Idag kan det dock även innebära produktionsmedel, tillgångar och därmed allting som kan ge en avkastning. Idag är det vanligt att arbetskraft och naturtillgångar ses som kapital, där arbetskraft benämns som humankapital och naturtillgångar för naturkapital.

På den här sidan kan du läsa vidare om pengar, ekonomi, socialt kapital samt humankapital.

Kapital

Lämna ett svar