Finanskriser

Finanskriser

Allmän fakta

En finanskris innefattar ett flertal konkurser av banker och företag inom ett visst område samt en drastisk minskning av områdets tillgångars nominella värde. Finanskriser går ofta hand i hand med börsras till följd av att en ”bubbla” spricker. Finanskriser ger många gånger fattigdom, arbetslöshet samt sociala missförhållanden. USA drabbades av en stor finanskris 1930-1933 vilket fick namnet ”den stora depressionen”. Hela Europa och Nordamerika drabbades 2008 och Grekland drabbades allvarligt under 2009-2010.

Finansmarknaden

Finansmarknaden är beroende av att dess aktörer tar lån. Finansmarknaden behöver därför en fungerande bank samt valuta för att det ska fungera. Ifall någonting slår fel kan det leda till konkurs vilket gör att kreditgivarna förlorat kapitalet som de lånat ut. Under sämre tider är det vanligt att risktagare tar lån och investerar eftersom de anser att de inte har någonting att förlora. Riskerna leder för det mesta till misslyckanden eller att tillgångarnas värde förändras drastiskt.

En man som blir förtvivlad över finanskrisen.

Uppkomst

Under sämre tider kan det också vara så att flera aktörer säljer sina fonder och aktier samtidigt för att ta ut sina besparingar. Ifall ingen sedan vill köpa eller föra in pengar påverkas tillgångarnas värde vilket bidrar till att det blir en snabb efterfrågan på pengar. Ifall detta händer i stor utsträckning så drabbas samtliga delar av det ekonomiska samt finansiella systemet. När dessa värdeminskningar och dess tillhörande förluster märks av på ett helt land kallas det för finanskris. För att kunna lösa en finanskris krävs det vanligen att man tar till politiska åtgärder.

Lämna ett svar