Finansinstitut

Finansinstitut

Hypoteksinstitut och banker

Finansinstitut är ett samlingsnamn för de företag vars huvudverksamhet är att agera på finansmarknaden. Det finns flera olika kategorier av bankinstitut varav några är hypoteksinstitut och banker. Hypoteksinstitut är kreditinstitut som lämnar bottenlån. Banker är inrättningar som ägnar såg åt utlåning, inlåning och överföring av pengar.

Pengar.

Olika sorters finansinstitut

Anledningen till att det finns olika kategorier av finansinstitut är att det finns fastställda förordningar samt lagar i respektive land som styr över finansinstitutens verksamhet. Antalet kategorier är varierande från land till land. De monetära finansinstituten som finns i Sverige inkluderar bland annat finansbolag, bostadsinstitut, banker, penningmarknadsfonder samt monetära värdepappersbolag.

 

Lämna ett svar