Betalningssystem

Betalningssystem

Bankgiro

Betalningssystem är ett samlingsbegrepp som innefattar de finansiella metoder, institutioner samt transaktioner som förekommer i en ekonomi då man ska överföra pengar aktörer emellan. Det finns flera olika typer av betalningssystem. En typ av betalningssystem är bankgiro. Tjänsten gör det möjligt att överföra pengar till betalningsmottagare genom de anslutna bankerna. Betalningsmottagarna är vanligen företag eller organisationer av olika slag. Denna tjänst kan användas av alla och sammankopplas med bankgironummer som är kopplade till bankkonton.

Bankkort.

Plusgiro

En annan typ av betalningssystem är plusgiro som idag ägs av Nordea. Man började använda sig av plusgiro på 1920-talet i syfte att få en mer effektiv betalningsförmedling genom kontantlösa betalningar. De som ville ha ett plusgirokonto (eller postgirokonto som det hette under den här tiden) fick betala in ett grundbelopp som då alltid skulle finnas på kontot. Idén med plusgiro fick ett stort genombrott och det öppnades mer än 5000 konton under det första verksamhetsåret. Under 1974-1994 hade plusgiro i princip på samtliga statliga betalningar.

Paypal och övriga betalningssystem

Ett annat betalningsmedel som används idag är paypal som är ett e-handelföretag. Detta företag erbjuder olika betalningstjänster över internet. Detta medel fungerar som ett alternativ till mer traditionella betalningsmetoder som betalningsanvisningar och checkar. Ytterligare ett betalningssystem är mobila betalningar där kunden betalar köper genom sin smartphone.

 

Lämna ett svar