Bankväsen

Bankväsen

Betydelse

Ett bankväsen innefattar flera aktörer vilka erbjuder olika tjänster inom placerande, inlåning, sparande, utlåning etc. I Sverige består banksektorn främst av fyra olika typer av banker. Dessa är medlemsbanker, sparbanker, svenska bankaktiebolag samt utländska banker. Dessa banker kan sedan delas in i underkategorier som privatbanker, investmentbanker, universalbanker etc.

De första bankerna i Sverige

Den första banken i Sverige var Stockholm Banco och grundades år 1656. Syftet var att banken skulle vara en statlig inrättning som skulle dra åt sig kapital. I början av 1660-talet gav Stockholm Banco ut de första sedlarna i Europa. När banken några år senare gick i konkurs så köptes den upp utav Sveriges riksdag. Den första svenska sparbanken grundades i Göteborg år 1820. Syftet med detta var att fattiga människor skulle kunna spara sig ut ur fattigdomen.

SEB

Sveriges banker

Det är främst Riksbanken och Finansinspektionen som ansvarar för det svenska bankväsendet. Finansinspektionen ansvarar för att aktörerna inom bankväsendet följer de tillämpade reglerna medan Riksbankens ansvar är mer övergripande och ansvarar för att det finansiella systemet ska vara stabilt.

I Sverige finns det flera olika bankaktiebolag varav några av de största är SEB, Svenska Handelsbanken, Nordea samt Swedbank. Dessa banker finns i de allra flesta städer. Några av de utländska bankerna som finns i Sverige är bland annat Danske Bank,, Banco Santander samt DnB.

Lämna ett svar