Finansmarknad

Finansmarknad

Betydelse

Finansmarknad är ett samlingsbegrepp för världens finansiella samt globala infrastruktur och för det samspel som uppstår när aktörer säljer och köper finansiella tillgångar. Dessa kan vara i form av finansiella instrument, värdepapper, handelsvaror, råvaror etc. Den fysiska marknadsplatsen har alltmer börjat ersättas alternativt kompletteras av marknadsplatser som är datoriserade. En typisk marknadsplats är börsen och några exempel på olika marknadsaktörer är bland annat aktiemäklare, banker, investerare, försäkringsbolag, pensionsfonder samt kreditmäklare.

Grafer och tecken som representerar finansmarknaden.

Funktioner

Finansmarknaden byggs upp av flera olika delar varav några är valutamarknaden, kapitalmarknaden samt råvarumarknaden. Finansmarknadens främsta funktion är att fördela kapital med det har även flera kärnfunktioner. En av dessa funktioner är att marknaden ska kunna möjliggöra clearing samt avräkning för att underlätta för handeln. En annan kärnfunktion är att marknaden ska erbjuda prisinformation och därmed underlätta samordning av spridda beslutsfattanden i olika ekonomiska sektorer.

En kritisk infrastruktur

Finansmarknadens verksamhet pågår hela tiden och omfattar hela världen. Detta gör att marknaden utgör en av de mest kritiska infrastrukturerna över hela det globala samhället. Dessutom utvecklas komponenterna i det finansiella systemet ständigt vilket bidrar till att kapitalflödet inom den globala ekonomin ökar. Några av de finansiella marknaderna som finns i Sverige är bland annat Derivatmarknaden, Valutamarknaden, Aktiemarknaden samt penningmarknaden.

Lämna ett svar