Finans

Finans

Finans är studiet av hur individer, stater, organisationer, företag och liknande skaffar, fördelar samt använder sig av kapital och resurser. Man fokuserar främst på hur människor använder sig av pengar. Finans associeras många gånger med med näringslivet och den statliga förvaltningen, förutom detta används ordet som en benämning för den akademiska disciplinen finans och har ungefär samma betydelse som finansiell ekonomi.

Denna sida ger dig mer information om bankväsen, betalningssystem, finansinstitut, finanskriser samt finansmarknad.

Mynt på ett papper med grafer.

 

Lämna ett svar