Strukturinvest Fondkommission – Framgångsrika placeringar

Strukturinvest Fondkommission – Framgångsrika placeringar

Privatpersoner har under de senaste åren börjat inse de stora möjligheter som finns när det gäller att placera framgångsrikt utan att behöva ta en massa onödiga risker. Strukturinvest erbjuder privatpersoner smarta lösningar efter de behov som finns.

Om Strukturinvest

Strukturinvest Fondkommission är ett svenskt värdepappersbolag grundat 2009 av två svenskar som tidigare jobbat på några av världens ledande investmentbanker. Strukturinvest har på en väldigt kort tid positionerat sig som en av de mest självklara placeringspartners till privatpersoner, företag och institutioner. De två grundarna i bolaget är fortfarande aktiva och driver utveckling av nya produkter och tjänster.

Strukturinvest har som mål att erbjuda sina kunder högsta möjliga kvalitet på service för att skapa vinster långt över de andra aktörerna på marknaden.

Kapitalskyddade placeringar

Strukturinvest erbjuder tjänster inom kapitalskyddade placeringar som innebär att placeringarna består av en obligationsdel och en optionsdel. Obligationsdelen är vad som utgör kapitalskyddet i placeringen, medans optionsdelen kan vara knuten till flera underliggande tillgångar. Om de underliggande tillgångarna senare utvecklas positivt under placeringens löptid kommer det ske en utbetalning av avkastningen. Om utvecklingen skulle vara negativ kommer det nominella beloppet att betalas tillbaka.

Indexbevis

Indexbevis är i grunden en kapitalskyddad placering med skillnaden att den saknar fullt kapitalskydd. Indexbeviset har möjlighet till en mycket högre exponering mot den underliggande marknaden. Den får därmed en högre avkastningspotential. Indexbevis har vanligtvis ett kursfallsskydd som innebär att investeraren har ett skydd mot förluster om marknaden faller till en viss nivå, men man riskerar förluster vid större marknadsnedgångar.