Företagsekonomi på distans

Företagsekonomi på distans

Företagsekonomi på distans

Distansutbildning är bra för dig som jobbar men samtidigt vill utveckla din kompetens. Genom utbildningen så ökar du din konkurrensförmåga och har möjlighet att hitta till ditt drömjobb. Du väljer själv hur du vill studera och får därmed mer frihet, något som många gör är att studerar distans och jobbar samtidigt för att slippa ta CSN-lån. Det som krävs är en dator med internetuppkoppling.

Inte nog med att du får en fin utbildning, du lär dig också självdisciplin, planering och genomförande eftersom du själv planerar hela ditt arbete. Du får frihet under ansvar. Inget klassrum krävs för denna utbildningen vilket gör att du kan vara precis vart du vill så länge du har tillgång till en internetuppkoppling.

Bli certifierad redovisningsekonom
En utbildning som lägger vikt på förståelse för företagsekonomiska processer. Du får direkt användbara kunskaper för att kunna hantera en konkurrensutsatt marknad. För att erhålla certifieringen för utbildningen krävs en skriven och godkänd salstentamen som genomförs under ordnade former på av oss utsedd plats i Sverige.

eller

Bli Certifierad Redovisningsassistent
Denna utbildning är speciellt utformad för att matcha marknadens krav på redovisningsassistenter. Du lär dig att analysera ett företags årsredovisning samtidigt som du lär dig att tolka och göra beräkningar av olika nyckeltal.


Är detta lika bra som en traditionell skolgång?
Det är ingen skillnad på utbildningskvalité om man går distans eller inte. Du får samma sorts kvalité på utbildningen och lärare finns att tillgå om du har frågor.

Hur blir det när man söker jobb?
Oftast tittar folk som anställer på vad du genomfört men även hur du är som person. De lägger ingen större viktigt i om du har gått distans eller inte så det ska inte vara några bekymmer.

Du blir certifierad som är ett bevis på att du har praktiska kunskaper och är uppdaterad i det senaste inom företagsekonomi.

Företagsekonomi på distans