En översikt över AMA VVS & Kyla kurser

En översikt över AMA VVS & Kyla kurser

AMA kurser är för yrkesverksamma som vill utveckla sina kunskaper inom exempelvis byggregler. Det finns en mängd olika kurser tillgängliga via AMA systemet. Det finns ett flertal kurser inom AMA, följande tre kurser är väldigt eftertraktade AMA kurser. Dessa kan hjälpa dig att främja så att arbetet kan ske på ett mer systematiskt sätt inom byggbranschen.

AMA VVS & kyla 19 ersätts nu med AMA VVS & Kyla 22

Den här kursen är utformad för att lära eleverna hur man installerar och reparerar VVS-system på ett säkert, effektivt samt på rätt sätt. Kursplanen innehåller ofta en del referenser till praktiska moment och utföranden. Det kan vara vid olika praktiskta yrkesutövandenämnen.

Detta kan vara allt från rörkapning, lödteknik, vattenledningar, avloppsledningar och ventilationssystem. Det brukar vara för dela att kursdeltagaren har med sig lite praktiska bakgrundskunskaper in i kursen. Detta brukar dock sällan vara ett krav för själva kursens utövande. Framförallt om personen utbildas mer i en ledande roll.

Kursdeltagare kommer också att lära sig om lokala bestämmelser om VVS-installationer. Efter avslutad kurs bör eleverna ha en bättre förståelse för installations- och reparationsförfaranden för VVS-installationer.

AMA EL 19 kurs ersätts nu med AMA EL 22 kurser

Denna kurs ger eleverna kunskaper om elektriska ledningar och komponenter som används i bostäder. Ämnen som behandlas är bl.a. alternativ för utformning av kretsar, elektriska säkerhetsrutiner, kopplingsscheman, krav i elföreskrifterna för exempelvis installation av belysningsarmaturer.

Efter att ha slutfört kursen bör eleverna ha en viss förståelse om hur man korrekt installerar eller projekterar olika typer av elektriska komponenter i bostäder enligt gällande regler.

Entreprenadjuridik kurs som ger kunskaper i bygglagstiftning

Denna kurs fokuserar på de juridiska aspekterna i samband med byggprojekt. Den behandlar ämnen som grunderna i avtalsrätt för entreprenörer. Detta kan vara alltifrån byggkontrakt, ändringsorder, betalningsfrågor, panträttslagar, tvistlösning och olika anbudsförfaranden.

Det kan även försäkringskrav för entreprenörer, certifikat och licensfrågor, säkerhetsföreskrifter, miljöskyddsföreskrifter och arbetsrätt.

Entreprenadjuridik kurser handlar dock i merpart om själva entreprenörsansvaret samt byggnadsnormer och tillstånd som krävs. Denna omfattande översikt hjälper eleverna att förbereda sig för alla juridiska frågor som kan uppstå under ett byggprojekt.

Med så många kurser som AMA erbjuder och som är anpassade till byggnadsarbetare som vill öka sina kunskaper eller karriärmöjligheter. Framförallt inom branschen kan det vara svårt att veta vilka kurser som är rätt för dig.

Kommentarer är stängda.