Olika sätt att skaffa truckkort i Jönköping

Olika sätt att skaffa truckkort i Jönköping

Är du investerare i ett e-handelsföretag som växer och behöver utbilda truckförare till e-handelslagret, som har rätt sorts truckkort i Jönköping? Genom att kontakta en erfaren truckutbildare så kan du få hjälp med att anordna hela utbildningen. Har du fler e-handelslager eller hubbar och du kan få hjälp med truckutbildning i Göteborg, Malmö, Västerås, Stockholm samt flertalet andra orter.

Hur du kan tänka vid köp eller hyra av en godkänd truck. För att få köra en truck i Sverige krävs ett truckkort samt ett körtillstånd på den aktuella arbetsplatsen. Det tar inte särskilt lång tid att utbilda dina anställda med ett truckkort i Jönköping samt andra orter.

Det finns några steg som måste följas och du bör räkna med en till två veckors total utbildningstid, för att få en truckförare. Som kan hantera en truck med större säkerhet. Många gånger kan det vara bättre att låta den anställde öva under utbildningen och snabbare sedan känna sig säker i momenten ute på ditt e-handelslager.

Låt din anställde utbilda sig till truckförare i sin egen takt så får du en säkrare truckförare på ditt e-handelslager

Detta kan gälla om du vet med dig att det finns mycket dyrbara föremål som ska hanteras med en truck. Eller om du hellre avsätter en utbildningstid inför en kommande rekrytering och högsäsong.

Konkret går truckförarutbildningen till så här: När du har valt en utbildningsanordnare som exempelvis Truckutbildarna, så måste den anställde genomföra utbildningen och avlägga ett praktiskt och teoretiskt prov. När den anställde har klarat alla momenten i truckutbildningen ställs ett truckkort, som gäller i flera år. Vanligt är dock att företaget löpande sänder den anställde på en ny kurs inom loppet av 5 år för att säkerhetsställa kompetensen.

Som arbetsgivare kan du dra in ett trucktillstånd om den anställde brutit mot uppsatta regler, antingen på företaget eller i trafiken med trucken. Många företag väljer även att ställa kravet på ett fordonskörkort och blir detta indraget så kallas även körtillståndet in.

Kommentarer är stängda.